Menü

  Hizmetlerimiz
İthalat

• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
• Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
• Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
• Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
• Ordinonun alınması.
• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
• Küşat yapılması.
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
• Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
• İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.


  Hizmetlerimiz
İthalat

• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
• Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
• Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
• Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
• Ordinonun alınması.
• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
• Küşat yapılması.
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
• Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
• İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.


  Hizmetlerimiz
İhracat

• İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
• Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.
• Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
• Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.
• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
• Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
• Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi.
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.
• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
• Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.